Ionizator vode | Alkalna ionizirana voda

www.ionizirana-voda.net


info@ionizirana-voda.net

Brezplačna dostava | 3% popust za predplačiloIonizator vode PurePro®
Najboljša možna voda za zdravje človeka

Ionizator vode | Alkalna ionizirana voda

Povzetek znanstvene raziskave o zaviralnem učinku alkalne ionizirane vode na angiogenezo (ožiljenje) tumorjev


Vaskularni endotelijski rastni faktor (VEGF) je ključni posrednik pri angiogenezi tumorja. Tumorske celice so v primerjavi z normalnimi celicami, izpostavljene večjem oksidativnem stresu. Številna poročila so pokazala, da je znotrajcelično redoks stanje (oksidacijsko redukcijski potencial) tesno povezan z vzorcem izražanja VEGF.

Elektrolizirana reducirana voda (ERW) ali alkalna ionizirana voda, ki nastaja pri redukciji vode na katodi elektrolizne celice, nevtralizira znotrajcelični H2O2 in zmanjša sproščanje H2O2, pri pljučnem raku celične linije A549 in znižanje VEGF prepisovanje in izločanje beljakovin v odvisnosti od časa. Za raziskavo poti prenosa signalov vpletenih pri VEGF izražanju so bili uporabljeni; mitogen aktivirana kinaza (MAPK), specifični inhibitorji, SB203580 (p38 inhibitor MAPK), PD98059 (ERK1/inhibitor 2) in JNK (c-Jun N-terminal zaviralec protein-kinaza). Rezultati so pokazali, da le PD98059 blokira VEGF izražanje, kar kaže na pomembno vlogo za ERK1/2 pri urejanju VEGF izražanja pri A549 celicah. Prav tako elektrolizirana reducirana voda (ERW) ali alkalna ionizirana voda zavira aktivacijo zunajcelične signalno regulirane kinaze (ERK) v odvisnosti od časa. Poskusi na ko-kulturah za analizo v in vitro testu nastalih tubul so pokazali, da so A549 pridobljene celice srednje močno spodbudile nastanek vaskularnih tubulov v vseh analiziranih parametrih; skupna površina, število spojev, število tubulov in skupna dolžina. ERW nevtralizira učinek A549 celičnega okolja in zmanjšuje celotno dolžino tubulov (p <0,01). Ta študija je pokazala, da elektrolizirana reducirana voda (ERW) ali alkalna ionizirana voda zniža VEGF prepisovanje genov in proteinsko izločanje z deaktivacijo ERK.

Vir spletna stran U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health: Inhibitory effect of electrolyzed reduced water on tumor angiogenesis

Slovar

Angiogeneza - ožiljenje, razvoj žil

A549 - rakasta celična linija, celice pljučnega adenokarcinoma, pljučne karcinomske celice

Adenokarcinom - maligna novotvorba žleznega tkiva. Adenokarcinom je najpogostejša vrsta rakavega tumorja, ki vznikne iz epitelnih celic in se lahko pojavi na različnih delih telesa.


Povezave do znanstvenih člankov o alkalni ionizirani vodi


Vir: U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health

Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage

Elektrolizirana reducirana voda (alkalna ionizirana voda) nevtralizira aktivni kisik in zaščiti DNK pred oksidativnimi poškodbami.

Avtorji: Shirahata S, Kabayama S, Nakano M, Miura T, Kusumoto K, Gotoh M, Hayashi H, Otsubo K, Morisawa S, Katakura Y.

Extension of the lifespan of Caenorhabditis elegans by the use of electrolyzed reduced water

Podaljšanje življenjske dobe Caenorhabditis elegans z uporabo elektrolizno reducirane vode (alkalne ionizirane vode).

Avtorji: Yan H, Tian H, Kinjo T, Hamasaki T, Tomimatsu K, Nakamichi N, Teruya K, Kabayama S, Shirahata S.

Suppressive effects of electrolyzed reduced water on alloxan-induced apoptosis and type 1 diabetes mellitus

Zaviralni učinek elektrolizno reducirane vode (alkalne ionizirane vode) na alloxan inducirano apoptozo in diabetes tipa 1.

Avtorji: Li Y, Hamasaki T, Nakamichi N, Kashiwagi T, Komatsu T, Ye J, Teruya K, Abe M, Yan H, Kinjo T, Kabayama S, Kawamura M, Shirahata S.

Elektrolizirana reducirana voda (ERW) je alkalna ionizirana voda, ki nastaja pri redukciji vode na katodi elektrolizne celice


Elektrolizirana reducirana voda (ERW) ali alkalna ionizirana voda ima negativen oksidacijsko redukcijski potencial (ORP), ki je značilen za antioksidante. Za merjenje oksidacijsko redukcijskega potenciala (ORP) je na voljo pH/ORP meter AD-14

Angiogeneza

Majhni tumorji velikosti 1 do 2 mm praviloma nimajo lastnega žilja in hranilne snovi dobijo z difuzijo iz okolice. V določenem trenutku razvoja pa začnejo izločati molekule žilnega rastnega dejavnika VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), ki potujejo do sten žil v okolici ter z vezavo na endotelne celice sprožijo proces delitve in migracije.

Aktivacija endotelnih celic vodi do oblikovanja novih žilnih struktur, ki se pričnejo razraščati v smeri rakaste novotvorbe. Proces sprožitve žilnega razraščanja imenujemo angiogeni preklop in je eden ključnih dogodkov v razvoju tumorja. Ožiljen tumor dobiva snovi, potrebne za rast, direktno po krvi in odtlej lahko tudi metastazira.

Angiogeneza - VEGF sproži proces razraščanja krvnih žilic do tumorja

Tvorbo in sproščanje molekul VEGF sprožijo različni dejavniki. Če tumorski celici na primer primanjkuje kisika (hipoksija), posreduje signal za okrepitev tvorjenja VEGF. Sproščanje VEGF iz tumorskih celic spodbujajo tudi določeni proteini ter dedni zapisi (onkogeni). VEGF ne posreduje samo signalov za nastanek krvnih žil, ampak zagotavlja tudi preživetje novih, še nezrelih žilnih celic na površini tumorja. Nastanek in ohranjanje novih krvnih žil spodbuja rast tumorja in povečuje tveganje za nastanek metastaz.

Delovanje imunskega sistema in razumevanje imunskega odziva je podlaga tudi za terapijo s specifičnimi monoklonskimi protitelesi, ki prepoznajo, vežejo nase in odstranijo vdirajoče spodbujevalce bolezni. Specifično monoklonsko protitelo z nevtralizacijo molekul VEGF zavira angiogenezo ter s tem razraščanje tumorskega žilja. S krčenjem žil okrog tumorja ter s preprečevanjem razraščanja novega žilja zavre preskrbo tumorja s hranilnimi snovmi, ki so bistvenega pomena za njegovo rast in za metastaziranje v oddaljena tkiva. Obenem vpliva na normalizacijo obstoječih žil v tumorju in njihovo prepustnost ter tako poveča učinkovitost kemoterapije.

Ker je angiogeneza ključnega pomena pri rasti vseh tumorjev, številne klinične raziskave ugotavljajo učinkovitost tega specifičnega monoklonskega protitelesa pri različnih vrstah raka. To je tudi razlog, da je s tem zdravilom zastavljen najobsežnejši program kliničnih testiranj, kar jih je kdaj bilo na področju onkologije.
Brezplačna dostava

3% popust za predplačilo

Informacije, svetovanje, naročilo

info@ionizirana-voda.net
Želite več informacij? Napišite nam email.


Novice in članki
Novice in članki na področju alkalno ionizirane vode.

Ionizator vode | Alkalna ionizirana voda

www.ionizirana-voda.net


info@ionizirana-voda.net

Zastopstvo in prodaja Henrik Homšak s.p.
Krulejeva ulica 2, 8290 SEVNICA
SLOVENIJA
M: +386 41 555 270, T: +386 7 81 44 327

Brezplačna dostava

3% popust za predplačilo

Lokacija
Lokacija-filtri-za-vodo

Pogoji poslovanja

Varovanje zasebnosti

Pokličite za pomoč pri izbiri, z veseljem vam bomo svetovali!

info@ionizirana-voda.net
Želite več informacij? Napišite nam email.


Novice in članki
Novice in članki na področju alkalno ionizirane vode.